بازسازی نمای ساختمان

بازسازی نمای ساختمان

بازسازی نمای ساختمان کامپوزیت

بازسازی نمای ساختمان چه مزیت هایی دارد و چرا ساکنان ساختمان های قدیمی با کاربری تجاری اداری اقدام به بازسازی نمای ساختمان (renovation) خود می نمایند؟

بازسازی نمای ساختمان اداری و تجاری با کدام متریال ساختمانی و با کدام یک از سیستم های اجرایی نما ایمنی بیشتری دارد؟
کدام متریال ساختمانی و کدام یک از سیستم های اجرایی نما می تواند نوع و اهمیت کاربری را به طور قابل قبولی مشخص کند و جذابیت لازم را برای مراجعان ایجاد نماید؟بازسازی نمای ساختمان

کلمه نما در لغت نامه به معنای شکل ظاهری هر چیزی، آنچه که در معرض دید و برابر دیدگان است، آنچه از وجه بیرونی دیده می شود، منظره خارجی بنا و عمارت آمده است.

در این مبحث ساختمان های مورد نظر بیشتر نمای ساختمان های اداری و تجاری است که تاثیر مهمی بر نحوه برداشت مراجعان و یا مشتریان این کاربری ها و همچنین تاثیر بیشتری بر وضعیت سیمای شهرها دارند. بازسازی نمای ساختمان کامپوزیت

ویدیو بازسازی نمای کامپوزیت جایگاه پمپ بنزین

این موضوع به دلیل قرار گرفتن این نوع کاربری ها در نقاط کلیدی شهر و وسعت زیاد نمای این نوع کاربری ها می باشد.

ویدیو زیر باسازی نمای جایگاه سوخت را نشان می دهد که بر اثر برخورد کامیون تعویض گردید.بازسازی نمای ساختمان

به طور کلی نما حاکی از موقعیت اقتصادی و موقعیت اجتماعی سازندگان و ساکنان هر ساختمان است. نمای ساختمان نشانگر میزان نظم طرح ساختمان، امکانات و ذوق تزیین و امکانات و توانایی های سازمانی ساکنان ساختمان است.بازسازی نمای ساختمان

یک نما به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان در بین عموم است. نما در واقع صورت ساختمان و بهترین بیان حالتی است که فرد طراح یا ساکن از خود در برابر بیرون دارد.


بازسازی نمای ساختمان اداری و تجاری

با کدام متریال ساختمانی و با کدام یک از سیستم های اجرایی نما ایمنی بیشتری دارد؟

تقریبا اکثر ساختمان های قدیمی در ایران از سیستم نمای ملاتی و یا تر در نمای ساختمانشان استفاده کرده اند و نیاز به بازسازی ظاهر کنونی نمای ساختمانشان دارند.

در این سیستم ها این متریال های غالب؛ آجر ، سنگ ، سیمان شسته و … است که پس از مدتی به دلیل تغییرات جوی دچار آسیب های جدی

می شوند و نمای ساختمان را به وضعیتی بحرانی دچار می نمایند و تنها چاره آن ها بازسازی کامل و یا بازسازی بخش هایی از نمای ساختمانشان است.

در این صورت یکی از بهترین مصالحی که نماسازان اسپادان برای بازسازی نما به مشتریان خود عرضه نموده است استفاده از نمای کامپوزیت است زیرا :

نمای ساختمان را بدون تخریب بازسازی می شود.


اهمیت نمای کامپوزیت داخل ساختمان

نماهای داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند، لیکن نماهایی که به سمت خیابان و بافت شهر باز می شوند، جنبه عمومی تر دارند .

چرا ساکنان ساختمان های قدیمی با کاربری تجاری اداری اقدام به بازسازی نمای ساختمان خود می نمایند؟

اولین پاسخ آن است که امکان تخریب و نوسازی و بازسازی کامل بنا برای آن ها میسر نیست.بازسازی نمای ساختمان

همچنین با وجود تغییرات بازار و بر آمدن شرکت ها و برندهای تجاری تازه پر زرق و برق آن ها نیز می بایستی توان رقابتی مناسب ساختاری و تشکیلاتی را برای خود ایجاد نمایند.نمای کامپوزیت

در این گونه شرایط سازمان ها در اقدامات کوتاه مدت اقدام به بهره گیری از تکنولوژی های روز ساختمان می کنند تا بتوانند ضمن استفاده از مزایای

ساختمانی این تکنولوژی های نو ، ساختمانشان را تا حد امکان برای مخاطبین و مراجعین مدرن تر و جذاب تر نشان دهند.بازسازی نمای ساختمان

دلیل این امر آن است که ذهنیتی که در هنگام ورود مراجعان به یک ساختمان اداری و تجاری در برداشت های ذهنی آنان رخ می دهد در ادامه بر روی نوع تعامل آنان با سازمان مربوطه تاثیر زیادی می گذارد.

بنابراین هرچه نمای ساختمان زیباتر و جذاب تر باشد می تواند جلوه بهتری از وضعیت داخلی سازمانی و محیط داخلی آن را ظاهر سازد.

بازسازی نمای ساختمان نمای کامپوزیت قیمت اجرا مغازه ساختمان پمپ بنزین ویلایی دستگاه کندر  لوله پلی اتیلن